Introductiesessie Digitale Geletterdheid in de propedeutische fase van Pabo NHL Stenden Groningen

Wat houdt digitale geletterdheid in? Waarom is het van belang om zelf digitaal geletterd te zijn en met leerlingen aandacht aan te besteden aan digitale geletterdheid? En welke ideeën zijn er om in de eigen klas met leerlingen te werken aan deelaspecten van digitale geletterdheid?

Deze vragen stonden deze week centraal bij de eerstejaars studenten van Pabo NHL Stenden Groningen in het Challenge Lab. Daarbij is geëxperimenteerd met de aanwezige technologie en nagegaan ‘wat’ en ‘hoe’ leerlingen leren wanneer technologie ingezet wordt in lesactiviteiten. Met behulp van het ‘kaartspel’ is meer grip gekregen op de deelaspecten van digitale geletterdheid en zijn er ideeën gegenereerd voor lesactiviteiten. Mooi om te zien dat er ervaringen op activiteiten voor digitale geletterdheid vanuit voorgaande opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding tot onderwijsassistent, ingebracht worden en met elkaar worden gedeeld.

Nieuwsgierig naar de training ‘Digitale Geletterdheid’, kijk dan hier.

www.challenge-lab.nl

digitale geletterdheid
Digitale Geletterdheid in de propedeutische fase Pabo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *