Leergebied Mens, Natuur & Technologie

In elk leergebied in de Pabo van NHL Stenden Groningen ondersteund het Challenge Lab bij digitale didactische vaardigheden en het toepassen van verschillende, vernieuwende mogelijkheden. Bijvoorbeeld op VR & AR en Digitaal Arrangeren. In het leergebied Mens, Natuur & Technologie heeft een Challenge Lab een nadrukkelijkere rol om te ondersteunen en inspireren op het bewust inzetten van technologie in onderwijs en de invloed van technologie in de huidige en toekomstige samenleving.

De karakteristieken van het leergebied Mens, Natuur & Technologie gaat in essentie over de materiële wereld. De wereld is deels gegeven (de kosmos; de planeet; de natuur) en deels door mensen beïnvloed of gemaakt (met behulp van techniek/technologie). Het leergebied MN&T helpt en stimuleert de aankomende leerkracht om de materiele wereld steeds beter te leren kennen, te begrijpen en te waarderen. Daarbij leert je steeds beter na te denken over – waar dit zinvol en verantwoordelijk is – deze wereld te beïnvloeden, te veranderen en aan te vullen.

Hierbij werken we in dit leergebied aan houdingen en vaardigheden zoals waarnemen, onderzoeken, beschrijven, verbeelden, ontwerpen, probleem oplossen, verklaren, gebruiken, verbeteren en waarderen.

Niet alleen werken we aan de kennis en vaardigheden op het gebied van MN&T van de aankomende leerkracht. Met name werken we aan het overbrengen en stimuleren van deze kennis, vaardigheden en houdingen aan leerlingen in het primair onderwijs. Verwondering en behoefte vormt hierbij de drijfveer: “wat zie je”, “wat weet je”, “wat wil je weten”.

Hierbij staat de didactiek van het Onderzoekend & Ontwerpend Leren centraal. Daarbij stimuleren we de integratie van (vak)inhouden zodat rijke leer-, onderzoeks- en ontwerpcontexten kunnen ontstaan. Daarnaast behandelen we (innovatieve) didactische strategieën, werken we met de aankomende leerkrachten aan visieontwikkeling en hun eigen moreel kompas.

In het moreel kompas besteedt de student aandacht aan de eigen omgeving in relatie tot de wereld (regionaal, nationaal en internationaal). Hierbij expliciteert de student normen en waarden vanuit passende vraagstukken op milieu, duurzaamheid, industrie en technologie. Dit spiegelt de student aan het eigen handelen. In de klas oefent de student met gesprekstechnieken vanuit relevante (MN&T) thema’s voor leerlingen en helpt leerlingen bij het expliciteren van hun eigen normen en waarden.

In dit leergebied werken studenten aan echte vraagstukken uit de prakijk. Doorlopen zijn we hierdoor opzoek naar vraagstukken die studenten gedurende het leergebied kunnen uitwerken via de cyclus van Design Based Education. Heeft u een vraag die mogelijk geschikt is voor studenten om aan te werken in dit leergebied? Neem dan gerust contact op via de contactgegevens.