Afrondings-fair leergebied Mens, Natuur & Technologie

Wat een bruisende showcase van creativiteit was er te bewonderen tijdens de ‘afrondings-fair’ van het leergebied Mens, Natuur & Technologie bij Pabo NHL Stenden Groningen!

Gepassioneerde aankomende leerkrachten hebben op inspirerende wijze hun opgedane inzichten gepresenteerd in een levendige marktconstructie.

Elk ontwerp dat werd gepresenteerd, straalde creativiteit uit en belichtte het stimuleren van nieuwsgierigheid als een centraal element. De presentaties gaven een inkijk in hoe betrokkenheid en het ‘willen weten’ kunnen worden aangewakkerd bij leerlingen. Bovendien lieten ze zien welke impact het ‘ontwerpen’ en ‘maken’ heeft op het ontwikkelen van diverse vaardigheden en talenten bij de leerlingen.

De gesprekken die ontstonden, concentreerden zich op het breder integreren van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in het onderwijsaanbod voor leerlingen.

Een mooie afsluiting van het leergebied Mens, Natuur & Technologie, waarbij de creativiteit en toewijding van de aankomende leerkrachten naar boven kwam.

www.challenge-lab.nl

leergebied MNT
leergebied MNT
Afrondings-fair leergebied MN&T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *