Workshop onderzoeken en experimenteren

Afgelopen week stond de workshop ‘Onderzoeken en Experimenteren’ op het programma in de opleidingen Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, Pedagogisch Didactische Aantekeningen en Associate Degree Didactisch Educatief Professional van NHL Stenden. Zowel in Groningen als in Leeuwarden mocht ik deze workshop verzorgen.

Met behulp van technologie en de stappen die je zelf zet in een leerproces hebben we de cyclus van het onderzoekend en ontwerpend leren verkend. Hierbij komt het werken aan en ontwikkelen van actuele en toekomstgerichte vaardigheden terug.

We hebben de workshop afgesloten met praktische handvaten om het onderzoekend leren en ontwerpend leren vorm te geven in de praktijk van de deelnemers, waarbij het stimuleren van een onderzoeks- of ontwerpvraag door leerlingen/studenten het vertrekpunt is.

www.challenge-lab.nl

PDG, PDA, Ad DEP

onderzoeken en experimenteren
Workshop onderzoeken en experimenteren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *